16 april 2013 ~ Reacties uitgeschakeld voor In 2014 zonne-energie in Italië goedkoper dan fossiel

In 2014 zonne-energie in Italië goedkoper dan fossiel

Volgens een nieuw rapport van de Deutsche Bank staat de zonne-energie industrie er veel beter voor dan veel mensen denken. Zelfs zonder subsidie wordt binnen een jaar zonne-energie in veel landen, waaronder EU-lidstaat Italië, goedkoper dan fossiel. Is dit de werkelijke reden dat de EU importheffingen op goedkope Chinese zonnepanelen wil invoeren?

Situatie in 2013: grid parity al bereikt in Spanje, Italië, India en zuidelijke VS
Een alternatieve energiebron bereikt grid parity wanneer deze voor even veel geld of zelfs goedkoper elektriciteit kan leveren als het (nu voornamelijk op fossiele brandstoffen draaiende) elektriciteitsnet. Voor enkele zonnige afgelegen gebieden, zoals enkele Stille Zuidzee eilanden waar elektriciteit wordt opgewekt met dure diesel, werd dit punt vorig jaar al bereikt. Nu, aldus de Deutsche Bank, staan veel meer gebieden op grid parity. Denk bijvoorbeeld aan India, het thuis voor een vijfde van de wereldbevolking en, dichter bij huis, de nu nog noodlijdende EU-leden Spanje en Italië. Ook in de zonnige Amerikaanse staten Arizona, New Mexico, Californië en Nevada is het nu voordeliger om zonnepanelen te plaatsen dan elektriciteit te kopen van de elektriciteitsmaatschappij. Voor particulieren is er ook in Nederland grid parity. Er wordt immers geen energiebelasting geheven op zelf uit zonnepanelen geproduceerde elektriciteit.

Zonnepanelen worden steeds goedkoper
Het goede nieuws is dat door voortdurende technische doorbraken zonnepanelen steeds beter en goedkoper worden. Er is geen weg terug naar dure energie. De weg naar goedkope en onuitputtelijke energie is onherroepelijk. Er wordt veel onderzoek gedaan naar alternatieve materialen voor zonnepanelen en ontwerpen die tot een hogere efficiëntie leiden. Zo is het met grafeen in theorie mogelijk de gevreesde Shockley-Queisser limiet van 34% te omzeilen en zijn er ook andere technieken, die de efficiëntie van zonnecellen in theorie tot ver boven de zeventig procent kunnen laten stijgen. Zouden wij in bijvoorbeeld Nederland in staat zijn onze daken te bedekken met zonnecellen die een dergelijk hoog rendement hebben, dan zou er alleen gedurende november, december en januari niet voldoende zonne-energie zijn. We zullen dan deze zonne-energie moeten opslaan in de vorm van bijvoorbeeld waterstofgas of in flow batteries.

Omslagpunt: subsidies niet meer nodig
Volgens Deutsche Bank heeft de markt voor zonne-energie nu een punt bereikt waarop subsidies niet meer nodig zijn. De meeste mensen die nu zonnepanelen bestellen doen dat omdat deze goedkopere stroom leveren dan fossiel opgewekte stroom. In bijvoorbeeld India is dat nu het geval. Bijkomend voordeel is dat de zon in ontwikkelingslanden doorgaans veel betrouwbaarder is dan het lokale elektriciteitsnet, waar stroomuitval eerder de regel dan een uitzondering is. Deutsche Bank verwacht daarom ook een explosieve stijging van de vraag en een snelle wereldwijde uitrol van zonne-energie. Futuroloog en fervent techno-optimist Ray Kurzweil wees er al op dat het aandeel van zonne-energie in de wereldwijde energievoorziening nu weliswaar nog aar klein is, maar dat er slechts acht verdubbelingen nodig zijn om alle energie wereldwijd door de zon op te laten wekken. Op aarde komt ongeveer tienduizend zoveel zonne-energie binnen als de mensheid verbruikt.

bron: Visionair.nl

Tags:

Comments are closed.