01 juni 2013 ~ Reacties uitgeschakeld voor Amsterdam Zuid nieuwe subsidie voor collectieve zonne-energieprojecten

Amsterdam Zuid nieuwe subsidie voor collectieve zonne-energieprojecten

Vanaf 29 mei 2013 biedt Stadsdeel Zuid inwoners, bedrijven en/of instellingen die gezamenlijk lokaal en duurzaam zonne-energie willen opwekken ondersteuning in de vorm van subsidie.
Met de subsidieregeling wil Stadsdeel Zuid projecten voor collectief zonne-energie opwekken en gebruiken stimuleren. Als tegenprestatie voor de subsidie wordt van de gebruikers ervan gevraagd dat zij de door hen opgedane kennis actief delen met anderen.

De subsidie is minimaal € 500,- en maximaal € 5.000,-. De subsidie kan tot 15 september worden aangevraagd, maar de regeling stopt eerder als het subsidieplafond is bereikt. U kunt uw aanvraag dus het beste zo snel mogelijk indienen.

Waarom samen, waarom alleen collectief?
Collectief zonne-energie opwekken kan de energietransitie op wijkniveau versnellen. Dit is al in verschillende delen van het land, waaronder in Amsterdam Zuid, uitgetest. In Amsterdam Zuid hebben deelnemers aan het project ‘Wij krijgen Kippen’ al verschillende vormen van samen energie-opwekken bedacht, getest en uitgevoerd.

De subsidieregeling is bedoeld om initiatiefnemers, dat kunnen inwoners, ondernemers en/of instellingen uit Amsterdam Zuid zijn die gezamenlijk zonne-energie willen opwekken, een steuntje in de rug te geven.

Bij gezamenlijk energie opwekken komen veel aspecten kijken waar je als individu niet snel mee te maken hebt. Wil je bijvoorbeeld voor een wijk of je straat een gezamenlijke energievoorziening organiseren, dan kun je te maken krijgen met diverse juridische en organisatorische aspecten – los van de technische vraagstukken. Daarnaast is het zaak ‘de buurt mee te krijgen’ en daar is communicatie met de buurt en de organisatie van bijeenkomsten bijvoorbeeld cruciaal.

Doel van de subsidie
De subsidie is bedoeld om eventuele financiële drempels te verlagen zodat gezamenlijke initiatieven zo optimaal mogelijk voorbereidingen kunnen treffen en draagvlak in de buurt kunnen vergaren voor het uitvoeren van hun gezamenlijke zonne-energieproject. Dat kan juridisch advies zijn, maar ook het huren van een ruimte voor een gesprek met de buren, het laten maken van een folder of het inhuren van technisch advies en alles daar tussen in.

Lees meer

Comments are closed.